SlapyPro.net
Internet pro Slapy a nejbližší okolí
SlapyPro.net
Rychlý bezdrátový
SlapyPro.net
Spolek pro poskytnutí netu sousedům

Nová konektivita

Po několika měsících pátrání, telefonování a dopisování byla konečně uzavřena smlouva s novým poskytovatelem internetového připojení.

V současné době je z naši strany provedena veškerá příprava a to jak z hlediska nové logistiky připojení (Bude změněn bod připojení k veřejné síti Internet a tím tedy i dojde ke změně trasovaní. Současně připojené členské body nebudou touto akcí dotčeny.) tak i technického rázu (rozšířen stávající stožár, připraveno místo fyzického pobytu vstupního routeru a k němu zbudovány drátové spoje). Jelikož na jednání výkoného výboru byl schválen záměr výhledově instalovat nový router z nižší spotřebou a svým provedením plně zapadající do filozofie již existující sítě je veškerá příprava již provedena z ohledem na tuto skutečnost. Ze strany budoucího dodavatele je budováno spojení které již je v poslední fázi. Dle časového harmonogramu prací by k v týdnu od 7.7.2014 - 11.7.2014 mělo dojít k umístění posledního "HOPu" a k němu následně pak připojena naše technologie. Výkoný výbor se zavázal, že v co nejkratším možném termínu provést přesun routeru a jeho přenastavení. Dále pak otestuje nové prostředí a přepojí na novou konektivitu. Členové o nutném výpadku budou informováni s předstihem jak na těchto stránkách tak emailem na kontaktní adresu. Rádi by jsme touto cestou požádali členskou základnu o pomoc při definitivní doladění vstupu do naší komunitní sítě a to tak, že po správě o nově realizovaném přepojení sdělíte své nové poznatky výkonému a to jak negativní tak pozitivní.

Aktuality

Výpadek 27.1.2017

Omlouváme se za dnešní (pátek 27.1) dvouhodinový výpadek, který byl způsoben výpadkem na straně dodavatele.

 

Aktualizace firmware koncových zařízení

Ve dnech 25. - 26. 1. 30.. - 31.1.2017 bude probíhat aktualizace firmware vašich antén.
V tomto období dojde ke krátkodobým výpadkům internetu.

Vynasnažíme se směrovat aktualizace do ranních a dopoledních hodin.

Děkujeme za pochopení 

Výpadek 23.11.2016

Dnešní večerní výpadek byl způsobený nedostupností DNS serveru, který máme kvúli rychlosti a přístupnosti nastaven na službu Googlu.
Bohužel tato služby vypadla v celé střední Evropě.
Za vzniklé potíže se omlouváme.

Krátkodobé výpadky

Vžení společníci

bohužel nas tento rok dostihla matka příroda a do cesty našeho hlavního spoje vzrostl smrk.
Při větším datovém zatížení v kombinaci s deštěm docházelo k výpadkům signálu.
Změnou trasy se nám podařilo obejít smrk a v neděli 21.5. novou trasu uvést do chodu.
Nyní i při velmi hustém dešti je signál stabilní,

Za vzniklé komplikace se omlouváme.

logonet 250pix

Historie - náhodný článek

 Router II.(Nový HW)Vše má svojí životnost. Vše dosluhuje.

ubnt